top of page

Invitation til konference om muskel- og ledsmerter på arbejdspladsen

 • Hvor mange danskere går på arbejde med smerter og hvorfor?

 • Kan vi have et langt arbejdsliv uden smerter?

 • Hvorfor hænger arbejdsmarkedet og sundhedssystemet så dårligt sammen og hvad kan vi gøre ved det?

 • Hvordan får vi alle til at spille på samme hold?

Det vil forskere og praktikere fortælle om og debattere på en en-dags-konference på Syddansk Universitet den 4. juni 2019. 

Den årlige konference om Sundhed i Muskler og Led

 

Formålet med konferencen er at synliggøre dansk forskning inden for området og skabe et nyt forum, hvor forskere og praktikere i Danmark med interesse for sundhed i muskler og led kan mødes og dele viden og erfaringer.  


Målgruppen for konferencen er forskere og praktikere på tværs af faggrupper og faglige interesser.

I 2019 er fokus på, hvorfor så mange danskere går på arbejde med smerter og hvad, vi kan gøre ved det

Indenfor det emne vil temaerne være:

 • Hvor mange danskere går på arbejde med smerter og hvorfor?

 • Virker arbejdsmiljømæssige tiltag?

 • Hvordan får vi bedre sammenhæng mellem arbejdsmarked og sundhedssystem

 • Hvordan forbereder Pension Danmark sig på fremtiden

 • Arbejdspladsen set fra almen lægepraksis

 • Fælles løsninger

Konferencen afholdes af det Nationale Forskernetværk for Sundhed i Muskler og Led

Det Nationale Forskernetværk er et samlingspunkt for forskere på tværs af institutioner og fagområder i Danmark indenfor sundhed i muskler og led. Netværkets formål at styrke samfundets og forskningens andel i at reducere den store byrde, som sygdom i muskler og led forårsager i Danmark.

Den lokale planlægningsgruppe for konferencen i 2019:

 • Professor Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 • Professor Jan Hartvigsen, Syddansk Universitet

 • Professor Karen Søgaard

 • Seniorforsker Charlotte Nørregaard Rasmussen, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

 • Sekretær Jette Tromborg

Bestyrelsen for det Nationale Forskernetværk:

 • Professor Janus Laust Thomsen, Forskningsenheden for Almen Praksis i Aalborg, Klinisk Institut, Aalborg Universitet

 • Professor Berit Schiøttz-Christensen, Rygcenter Syddanmark, Region Syddanmark og Syddansk Universitet

 • Professor Andreas Holtermann, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, København

 • Seniorforsker Merete Labriola, Dansk Center for Rehabilitering, Forskning og Udvikling, Århus Universitet

 • Professor Ewa Roos, Forskningsenheden for Muskuloskeletal Funktion og Fysioterapi, Syddansk Universitet

 • Professor Jan Hartvigsen, Forskningsenheden for Klinisk Biomekanik, Syddansk Universitet

En stor tak skal lyde til vores sponsorer for konferencen:

 

Gigtforeningen, Dansk Kiropraktor Forening, Danske Fysioterapeuter og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Praktisk

 

 

Tirsdag d. 4. juni 2019 kl. 08.30-16.00

Sted: Syddansk Universitet, Odense, Auditorium O100

Pris for deltagelse: 300 kroner.

Tilmeldingsfrist d. 21. maj 2018 på

https://www.conferencemanager.dk/SundhedMusklerOgLed

Præsentationer

 

 

Præsentationerne fra 2019 konferencen kan nu hentes ved at klikke nedenfor.

 

Abstracts

 

 

Der er mulighed for at præsentere sin forskning på konferencen ved at lave en poster. 

 

Du finder en posterformular ved at klikke nedenfor. 

Seneste tilmelding er 21. maj 2019.

bottom of page